Mirë se vini

Video KONTAKTET


Euro Epox sh.p.k

Euro Epox sh.p.k ështe kompani e themeluar në Republikën e Kosovës nga investitor gjermano-shqiptar me qendër në Gjakovë.

Kompania jonë është degë e Bauteschutz Gashi me qendër në Ansbach të Gjermanisë. Pervoja jonë disa vjeçare na bën që të jemi konkurent i denjë në cilësi dhe gamë të shërbimeve.
Ne jemi një kompani e specializuar në fushën e dyshemeve industriale me epoksid dhe ato me akril. Ne ju ndihmojmë me konsulencë, planifikimin dhe ekzekutimin e punëve finale.

Bautenschutz Gashi
Euro Epox Sh.p.k

Shërbimet tona përfshijnë

Dyshemeve industriale

Veshje dhe renovim të dyshemeve: industriale, parqeve shtëpiake, parkingjeve nëntokësore, të shkallëvve, kuzhinave, të plasarituara, etj.

Shënjime orientuese

Punë të vrazhda

Izolime