VESHJE DHE RENOVIM TË DYSHEMEVE:

✔ INDUSTRIALE✔ SHKALLËVE

✔ PARQEVE SHTËPIAKE✔ KUZHINAVE

✔ PARKINGJEVE NËNTOKËSORE✔ IZOLIME

Dyshemete industriale:

Rezistente ndaj ujit

Pa hapsira ndërmjet

Veshje e rezistueshme

Të pastra

Rezistent ndaj ujit

Rezistent ndaj kemikaleve

Jashtëzakonisht të qëndrushme

Dekorative

VESHJE DHE RENOVIM TË DYSHEMEVE:

Industriale

Parqeve të shtëpive

Parkingjeve nëntokësore

Shkallëve shtëpiake

Kuzhinave

etj.

SHËNJIME ORIENTUESE

Punë të vrazhda

Çdo lloj pune të vrazhdë, por pa zhurmë në hapësirën përreth.